تاریخچه تولید حشره کش

سموم حشره کش موارد استفاده

تاریخ استفاده از مواد شیمیائی معدنی به منظور کنترل حشرات احتمالاً به یونان وروم با ستان بر می گردد .Homerبه ارزش آفت کش وسوزاندن گوگرد اشاره کرده وقبل از آن از کاربرد آرسنیک بعنوان آفت کش وبه استفاده از جوش شیرین وروغن زیتون بریا محافظت از بذر اشاره کرده است مدت کوتاهی پس از آن نیکوتین بصورت عصاره تنباکو مورد استفاده قرار گرفت وهمچنین تنباکو ، گوگرد و  آهک به طور  همزمان برای  مبارزه با حشرات وقارچها استفاده شده است .

– استفاده از آفت کش ها در بهداشت عمومی

بسیاری از بیماریها که توسط ناقلین یا میزبان واسط منتقل می شوند را می توان با استفاده از آفت کش ها از بین برد بررسی های اخیر نشان داده که برای  کنترل پنج بیماری مهم منتقله  توسط حشرات از حشره کش استفاده می شود .بیماریهای دیگری که توسط ناقلین منتقل می شوند را می توان با استفاده از حشره کش ها کنترل نمود .

اثرات سمیت آفت کش ها :

مصرف بی رویه آفت کش ها به صورت دراز مدت می تواند مشکلاتی برای انسان ومحیط زیست ایجاد کند  وجودباقی مانده سموم در محیط زیست وبدن انسان خسارات جبران ناپذیری را بوجود می آورد – مقاومت حشرات جوندگان به سموم از جمله مشکلاتی است که از مصرف بی رویه سموم بوجود می آید .

وظایف بهداشت محیط درارتباط با سموم :

1 -‌آموزش  مدیریت تلفیقی مبارزه با حشرات وجانواران موذی

2 – آموزش کاهش مصرف سم درارتباط با مبارزه با حشرات وجانوران موذی

3 – جلوگیری از توزیع وفروش سموم غیر مجاز

4 – نظارت بر شرکت های خدماتی به منظور جلوگیری ازمصرف سموم غیر مجاز

5- آموزش  استفاده از سموم مجاز

6 – آموزش روش های صحیح سم پاشی

7 – جلوگیری از فعالیت های شرکت  های سم پاشی غیر مجاز

وضعیت برنامه های سمومی که جهت مبارزه با حشرات وجوندگان در سطح  استان مصرف می شود .

1 – تهیه لیستی از سمومی که جهت مبارزه با حشرات وجوندگان خانگی کار برد آنها مجاز است

2 – اجرای طرح تحقیقاتی تست حساسیت سوسری آلمانی به سموم  بیمارستانهای شیراز

3 – تجهیز مراکز شهرستانها به سموم مجاز وکم خطر جهت 20 شهرستان

4 – تهیه وتوزیع 6 هزار پمفلت در سطح استان هر سال بصورت سالیانه

5 – اجرای برنامه های مدیریت تلفیقی مبارزه با حشرات وجانواران موذی به منظور  کاهش  مصرف کم در بیمارستانهای شهرستانهای شیراز وسایر اماکن ومراکز تهیه وتوزیع مواد غذائی که براصل بهسازی استوار شده است

 

 

 

فهرست سموم مجاز کشور جهت مبارزه با آفات خانگی

منبع: لیست سموم مجاز کشور – انتشارات سازمان حفظ نباتات 1378

ردیفنام عمومیکلاسگروهفرمولاسیون ثبت شده در ایراننام تجاریموارد مصرفپادزهرتاریخ ثبتAcute oral

L.D.Z.O for Rat mg/Kg

ملاحظات
1آلترین

Aricthrin

حشره کشپایروتروئیدEc25%1

TB%15

Pynaminحشره کش خانگیپادزهر اختصاصی ندارد – درمان علائمی صورت می‌گیرد1/1/47585
2بندیو کارب

Bendiocarb

حشره کشمتیل کاربامات Wp%802فایکامحشره کش خانگیسولفات آتروپین14/12/5340156این سم کولین استرارخون را کاهش می‌دهد
3بیو آلترین

Bio allethrin

حشره کشپایروتروئیدL%0/223بیوآلترینحشره کش خانگیپادزهر اختصاصی ندارد2/8/55

3/5/51

1042
4بیورسمترین

Biores methrin

حشره کشپایروتروئیدL%o1حشره کش خانگیپادزهر اختصاصی ندارد30/5/51

2/8/55

7070
5پرمترین

Per methrin

حشره کشپایروتروئیدWp%25  %o/5کوپکسحشره کش خانگیپادزهر اختصاصی ندارد11/6/584304000
6پروپکسور

Propoxur

حشره کشکارباماتB%14

P%15

EC %25 Spray %2%1

بایگونحشره کش خانگیپادزهر اختصاصی ندارد1/10/4750این سم کولین استرارخون راکاهش می دهد.

EC1  مایع امولسیون شونده

WP1 پودر با قابلیت تر شوندگی

L3 مایع

B1 طعمه

O5 پودر

ردیفنام عمومیکلاسگروهفرمولاسیون ثبت شده در ایراننام تجاریموارد مصرفپادزهرتاریخ ثبتAcute oral

L.D.Z.O for Rat mg/Kg

ملاحضات
7پیرترین

Pyrethrin

حشره کشپایروتروئیدEC%25

L%25

پیرتروم آلفادکس:

Alfadex

حشره کش خانگیپادزهر اختصاصی ندارد1/10/471030پیرترین دارای 6 ایزومر می‌باشد .
8تترامترین

Tetramethrin

حشره کشپایروتروئیدنئوپای نامینحشره کش خانگیپادزهر اختصاصی ندارد1/10/47

2/2/50

5000
9سایفلوترین

Cyfluthrin

حشره کشپایروتروئیدWp%10سولفاکحشره کش خانگیپادزهر اختصاصی ندارد25/8/71

20/12/75

تمدید به مدت سه سال

500این سم با داروهای پایین دارای داوم زاید می‌باشد .
10برودیفاکوم

Brodifacom

موش کشآنتی کوآگولانتB%o/oo5کلراتعلیه موشهای کشاورزی و انباری و خانگیویتامین K13/12/62

علیه موشهای خانگی

3/.منهدم کننده ویتامین K1  است فرمولاسیون این سم بطور کامل به صورت 005/60 واکس پلاک و پلیت می‌باشد .
11برومادیالون

Bromadialone

موش کشآنتی کوآگولانتB%o/oo5لانیراتجهت مبارزه با موش ورامین و انباریویتامین K129/2/76

تمدید سه سال

125/1طعمه این سم برای جوندگان لذیذ است .
ردیفنام عمومیکلاسگروهفرمولاسیون ثبت شده در ایراننام تجاریموارد مصرفپادزهرتاریخ ثبتAcute oral

L.D.Z.O for Rat mg/Kg

ملاحضات
12آلترین

Aricthrin

حشره کشپاپروتروئیدEC%251

TB%25

Pynaminحشره کش خانگیپادزهر اختصاصی ندارد – درمان علائمی صورت می‌گیرد1/1/47585
13بند یوکارب

Bendiocarb

حشره کشمتیل کارباماتWP%802فایکامحشره کش خانگیسولفات آتروپین14/12/5340156این سم کولین استرار خون را کاهش می‌دهد.
14بیو آلترین

Bio

‍cllethrin

حشره کشپاپروتروئیدL%223بیوآلترینحشره کش خانگیپادزهر اختصاصی ندارد2/8/55

3/5/51

1042
15 بیورسمترین

Biores

methrin

حشره کشپاپروتروئیدL%1حشره کش خانگیپادزهر اختصاصی ندارد30/5/51

2/8/55

7070
16 پرمترین

Per methrin

حشره کشپاپروتروئیدٌWe%25, %5کوپکسحشره کش خانگیپادزهر اختصاصی ندارد11/6/584304000
17 پروپکسور

propoxur

حشره کشکارباماتB%1

P%1

ٍ‍EC%25 spray

%2 %1

بایگونحشره کش خانگیپادزهر اختصاصی ندارد1/10/4750این سم کولین استرار خون را کاهش می‌دهد
18 فنوترینحشره کشپاپروتروئیدPynaminحشره کش خانگیپادزهر اختصاصی ندارد
19فنیتونحشره کشپاپروتروئیدWp%10فایکامحشره کش خانگیپادزهر اختصاصی ندارد
20سایفنوترینحشره کشB%o/oo5بیوآلترینحشره کش خانگی

آخرین مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *