تلفن فروش :02833454833

تلفکس :02833454832

تلگرام : 09361820457

آدرس کارخانه: قزوین شهرک صنعتی لیا جدید بلوار صنعتگران جنوبی خیابان استاندارد 3 قطعه 5 شرکت بهاران شیمی عارف

کدپستی:3449134961

ایمیل:info@baharanshimiaref.ir